actiff.pl | » 2012 – AM – czasopismo
projekt 3/33

KIEDY

2012

DLA KOGO

Akademia Muzyczna w Krakowie

CO ROBILIŚMY

projekt okładki czasopisma muzycznego i szablonu stron środkowych