actiff.pl | » 2010 – WSE – książka Ewaluacja
projekt 25/33

KIEDY

2010

DLA KOGO

Wyższa Szkoła Europejska

CO ROBILIŚMY

projekt, skład i druk książki w miękkiej oprawie; korekta językowa opracowania